Tagalog

From The Joel on Software Translation Project

Revision as of 22:18, 18 July 2006 by Aoki (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Hindi ko pinaliliit ang ating wika pero, honestly, lahat nating alam ang ingles, tama ba?

Ika'y Tumpak!

Personal tools