Tagalog

From The Joel on Software Translation Project

Jump to: navigation, search

Hindi ko pinaliliit ang ating wika pero, honestly, lahat nating alam ang ingles, tama ba?

Ika'y Tumpak!

Personal tools